Góc tin tức
  • Ngày cập nhật: 05/10/2022
  • VNINDEX: 1,104.26 +26.12 +2.42%
  • Khối lượng GD: 451,939,674
  • Giá trị GD (Tỷ đồng): 9,415 tỷ SỐ CK: Tăng: 392 Giảm: 85 Đứng giá: 55
  • Ngày cập nhật: 08/12/2022
  • HNX: 215.37 +5.44 +2.59%
  • Khối lượng GD: 106,957,504
  • Giá trị GD (Tỷ đồng): 1,457.77