Thông điệp từ Tổng giám đốc

“Chúng tôi đang thực hiện cam kết dài hạn về phát triển và đổi mới, nhằm đáp ứng thị trường tài chính với nguyên tắc giữ vững sự chính trực”.

Tôi rất vinh dự được tự giới thiệu là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam, một công ty thành viên mới của Tập đoàn Tài chính JB.

Nằm trong kế hoạch tổng thể của Tập đoàn Tài chính JB nhằm củng cố chỗ đứng tại khu vực Đông Nam Á, Chứng khoán JB Việt Nam sẽ cung cấp các dịch vụ Ngân hàng Đầu tư bao gồm Tư vấn Mua bán Sáp nhập và Huy động vốn Dự án. Công ty chúng tôi có kế hoạch mở rộng sang các dịch vụ Môi giới bao gồm Môi giới chứng khoán, Cho vay ký quỹ cũng như dịch vụ Quản lý tài sản dành cho khách hàng Cá nhân và Tổ chức trong giai đoạn phát triển tiếp theo của chúng tôi, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính toàn diện của khách hàng.

Là một công ty chứng khoán mới thành lập với tầm nhìn dài hạn, chúng tôi sẽ theo đuổi sự phát triển bền vững bằng cách cung cấp các dịch vụ cho khách hàng với sự cam kết và lòng chính trực. Chúng tôi sẽ áp dụng những giá trị cốt lõi này trong mọi hoạt động của công ty, nhằm đóng góp vào sự thịnh vượng trong kinh tế và xã hội.

Chứng khoán JB Việt Nam sẽ nỗ lực không ngừng để thực hiện tầm nhìn trở thành công ty chứng khoán nổi bật với các dịch vụ ngân hàng đầu tư chất lượng cao phục vụ khách hàng trong nước và toàn cầu.

Chủ tịch & Tổng giám đốc | MBA, ABD (Tài chính)

Kim Doo Yoon