Về JBSV

Tập đoàn Tài chính JB

Tập đoàn tài chính JB là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, cung cấp các giải pháp tài chính chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

49 tỷ
Tổng Tài sản

2020 (đô la Mỹ)

359 triệu
Lợi nhuận ròng hợp nhất

2020 (đô la Mỹ)

267
Văn phòng trên toàn quốc

2019

35
Văn phòng ở nước ngoài

2019

Mạng nội địa (Hàn Quốc)

Ngân hàng Kwangju

Ngân hàng Jeonbuk

Công ty Vốn JB Woori

Công ty Quản lý Tài sản JB

Mạng lưới toàn cầu
Campuchia

Ngân hàng PPC

Công ty Quản lý Tài sản JB Phnom Penh

Việt Nam

Chứng khoán JB Việt Nam

Ngân hàng Kwangju

Công ty Vốn JB Woori

Myanmar

Công ty Vốn JB MyanmarVới tổng tài sản đạt 49 tỷ USD, Tập đoàn tài chính JB sở hữu mạng lưới liên kết trong nước mạnh mẽ với bốn công ty con, bao gồm hai ngân hàng thương mại, một công ty tài chính tiêu dùng và một công ty quản lý tài sản.

JBFG cũng đã thành công trong việc mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế, với sự hiện diện của một ngân hàng thương mại và một công ty quản lý tài sản ở Campuchia, một công ty tài chính tiêu dùng ở Myanmar và một công ty chứng khoán tại Việt Nam.