JBSV: Báo cáo tài chính và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I/2022

Chia sẻ

18/04/2022 03:04:02

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin được công bố thông tin Báo cáo tài chính và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I/2022

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm:

JBSV_BCTC_Quy 1_2022 HNX

JBSV_CV_Giai trinh LNST_Quy 1_2022

Trân trọng,

Tin tức liên quan
JBSV: CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính và Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2022

12/08/2022

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo...

JBSV: CBTT Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

12/08/2022

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin được công bố thông tin Quyết...

JBSV: CBTT Báo cáo Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin được CBTT Báo cáo quản trị...

  • Ngày cập nhật: 26/09/2022
  • VNINDEX: 1,174.35 -28.93 -2.40%
  • Khối lượng GD: 757,086,377
  • Giá trị GD (Tỷ đồng): 17,552 tỷ SỐ CK: Tăng: 42 Giảm: 462 Đứng giá: 31
  • Ngày cập nhật: 27/09/2022
  • HNX: 255.52 -0.16 -0.06%
  • Khối lượng GD: 49,103,959
  • Giá trị GD (Tỷ đồng): 1,064.51