Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Thị trường Vốn Nợ

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để phát triển và thực hiện các giải pháp phù hợp cho nhu cầu vay nợ của họ. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm phát hành trái phiếu, cho vay và các sản phẩm thu nhập cố định khác. Với chuyên môn sâu rộng về thị trường Việt Nam và mạng lưới liên kết với các nhà đầu tư quốc tế, chúng tôi có thể giúp bạn tìm kiếm điều kiện tốt nhất trong việc khởi tạo, cấu trúc và kết thúc các giao dịch.

Hợp tác Kinh doanh

Hiện tại, Công ty chứng khoán JB Securities Việt Nam đang có một vài dự án mong muốn hợp tác với các tổ chức, cá nhân và đơn vị kinh doanh. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để thảo luận thêm về các cơ hội hợp tác kinh doanh.

  Điền thông tin liên hệ vào dưới đây
  Tên

  *

  Đại diện liên hệ

  *

  Email

  *

  Số điện thoại

  *

  Ghi chú

  *