Khách hàng Tổ chức

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Chứng khoán JB Việt Nam đều hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng tìm hiểu năng lực tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu của khách hàng để có thể cung cấp cho họ những giải pháp tài chính phù hợp.

Cần Tư vấn Dịch vụ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Vui lòng điền thông tin cơ bản của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.

  Tên

  *

  Đại diện liên hệ

  *

  Email

  *

  Số điện thoại

  *

  Ghi chú

  *