Khách hàng Tổ chức

Kinh doanh Nguồn vốn và Trái phiếu

Dịch vụ vốn

Cung cấp ứng trước cho khách hàng giao dịch trái phiếu ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp

Cung cấp dịch vụ quản lý thanh khoản

Cung cấp các sản phẩm tài chính có cấu trúc theo yêu cầu

Dịch vụ giao dịch trái phiếu của Chứng khoán JB Việt Nam

Cung cấp thông tin và xếp hạng về trái phiếu

Bảo lãnh phát hành trái phiếu mới

Tham gia vào thị trường sơ cấp với tư cách là đại lý cấp I để bán đấu giá trái phiếu thay mặt cho khách hàng

Tham gia thị trường tiền tệ t ông qua repo trái phiếu và đảo ngược giao dịch repo với khách hàng

Cần Tư vấn Dịch vụ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Vui lòng điền thông tin cơ bản của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.

  Tên

  *

  Đại diện liên hệ

  *

  Email

  *

  Số điện thoại

  *

  Ghi chú

  *