Khách hàng Cá nhân

Dịch vụ Cho vay ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (MT) là việc mua chứng khoán sử dụng tín dụng của Chứng khoán JB Việt Nam theo danh sách cổ phiếu được phép giao dịch ký quỹ của Chứng khoán JB Việt Nam tuỳ từng giai đoạn. Để thực hiện giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn tương ứng dựa trên tỷ lệ ký quỹ của từng cổ phiếu, phần còn lại do Chứng khoán JB Việt Nam cho vay. Chứng khoán JB Việt Nam sẽ luôn đưa ra các chính sách linh hoạt và phù hợp nhất cho từng giai đoạn để đảm bảo lợi ích tối đa cho nhà đầu tư.

Cần Tư vấn Dịch vụ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Vui lòng điền thông tin cơ bản của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.

  Tên

  *

  Email

  *

  Số điện thoại

  *

  Ghi chú

  *