JBSV: CBTT Tổ chức liên quan đến đợt chào bán trái phiếu Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Mã trái phiếu: HAACH2226001)

Chia sẻ

21/07/2022 08:07:15

JBSV: CBTT Tổ chức liên quan đến đợt chào bán trái phiếu Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Mã trái phiếu: HAACH2226001)

1. Thông tin v t chc phát hành

– Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An

– Địa chỉ: Số 18 Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

– Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2. Thông tin v đt chào bán

– Mã trái phiếu: HAACH2226001

– Loại hình: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán

– Kỳ hạn: 48 (bốn mươi tám) tháng

– Ngày phát hành: 20/07/2022

3. Các t chc liên quan đến đt chào bán

a. Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Đảm Bảo, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

CÔNG TY TRÁCH NHIM HU HN CHNG KHOÁN JB VIT NAM

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:          (+84) 24 3942 9775                                       Email: Info@jbsv.com.vn

b. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (Riêng lẻ và hợp nhất) năm 2021

CÔNG TY TRÁCH NHIM HU HN ERNST & YOUNG VIT NAM

Địa chỉ: Tầng 20, Tháp Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3824 5252

Tin tức liên quan
JBSV: CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính và Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2022

12/08/2022

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo...

JBSV: CBTT Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

12/08/2022

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin được công bố thông tin Quyết...

JBSV: CBTT Báo cáo Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin được CBTT Báo cáo quản trị...

JBSV: CBTT Báo cáo tài chính và giải trình biến đông lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2022

19/07/2022

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam xin được công bố thông tin Báo...

  • Ngày cập nhật: 26/09/2022
  • VNINDEX: 1,174.35 -28.93 -2.40%
  • Khối lượng GD: 757,086,377
  • Giá trị GD (Tỷ đồng): 17,552 tỷ SỐ CK: Tăng: 42 Giảm: 462 Đứng giá: 31
  • Ngày cập nhật: 27/09/2022
  • HNX: 255.52 -0.16 -0.06%
  • Khối lượng GD: 49,103,959
  • Giá trị GD (Tỷ đồng): 1,064.51