Chấp thuận kết nối giao dịch tại địa điểm mới

Ngày 05/10/2020, Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam đã nhận được chấp thuận kết nối giao dịch tại địa điểm mới từ Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh và Sở GDCK Hà Nội.

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang   

Tin bài khác