Giới thiệu về công ty

 

 Điện thoại:

(84-4) 3 942 9775

Fax:

(84-4) 3 942 9776

Email:

service@jbsv.com.vn

Website:

http://www.jbsv.com.vn

http://www.jbsv.com

Địa chỉ:

P2312A, tầng 23 tòa Đông Lotte, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

Mr. Kim, Doo Yoon

Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Mr. Song, Jong Wook

Mr. Kim, GwanHo

Thành viên Hội đồng quản trị

In trang In trang